X
تبلیغات
مدیریت تحول
همه چیز درباره مدیریت، تحول و بهره‌وری
مدیریت تحول


پیوندها
موضوع:

راهكارها و اقدامات پيشنهادي براي تحقق شعار سال 1393 :

موضوعات استراتژيك (اقتصاد و فرهنگ) و راهبردهاي اساسي ( عزم ملي و مديريت جهادي ) به عنوان نقشه راه براي سال 1393 توسط مقام معظم رهبري تعيين و اعلام شد . براي همه آحاد جامعه لازم است كه سهم و نقش خودشان را به عنوان مصرف كننده ، توليد كننده، متوليان اقتصادي و فرهنگي، مؤسسات اقتصادي و فرهنگي، مسئولين و مديران مشخص و در عمل بكوشند تا علاوه بر گفتار و افكارشان، رفتار و كردارشان نيز در راستاي تحقق شعار سال باشد. برخي از اقدامات و راهكارهايي كه به نظر اين جانب در تحقق شعار سال مي تواند مؤثر باشد به شرح ذيل پيشنهاد مي شود قطعاً پيشنهادات ارائه شده خالي از اشكال نيست اميدوارم اساتيد و متخصصان با ارائه راهكارهاي دقيقتر و پيشنهادات مؤثرتر زمينه هاي تحقق شعار سال را هموارتر نمايند:

۱- جنس موضوعات اقتصادي و فرهنگي از جنس پروژه اي نيستند كه از ابتداي سال شروع و در انتهاي سال به بهره برداري برسند، بلكه برنامه ريزي و تلاش مستمري را مي طلبد همين موضوع اقتصاد، 9 سال است كه بصورت مستقيم و غيرمستقيم به عنوان موضوع سال مي باشد لذا نبايد اقدامات و برنامه ها فقط براي يك سال تعريف شوند و با پايان سال پرونده نيز مختومه شود، بلكه توسعه اقتصادي و اعتلاي فرهنگي برنامه ريزيهاي اساسي، جامع و بلند مدتي را مي طلبد.

۲- با شعار سال نبايد برخورد شعاري داشت، شعار سال براي شعار دادن نيست، بلكه شعار بايد با تدبير تبديل به شعور شود و گفتارها در رفتارها و كردارها تجلي يابند. نبايد شعار سال را فقط در سربرگ نامه ها نوشت و سوژه اي براي برگزاري سيمينارها و همايشها شود، بلكه با برنامه ها و راهكارهاي عملياتي و اجرايي در تحقق آن تلاش نمود.

۳- بدون خواستن توانستن امكان پذير نيست، اگر مديران، آحاد مردم ايمان واعتقادي براي اصلاح نداشته باشد. اصلاح و بهبودي محقق نخواهد شد. براي حركت در مسير شعار سال بايد به آن ايمان و اعتقاد داشت. اگر ايمان نداشته باشيم كه موضوعات مهم كشور، اقتصاد و فرهنگ است كه بايد با راهبردهاي عزم ملي و مديريت جهادي تحقق مي يابند، هيچ اقدامي موثر نخواهد بود.

۴-  پس از اعتقاد و ايمان و درك شعار سال بايد بدانيم كه اصلاح و تغيير در دو حوزه بسيار سخت اقتصاد و فرهنگ بصورت تصادفي و شانسي اتفاق نمي افتد، بلكه نيازمند برنامه ريزي و طرح ايده هاي نو مي باشد. و براي اجراي آنها راه دشواري در پيش است، لذا كمرها را بايد محكمتر بست و عزمها را بايد جزمتر نمود و همه با هم با همت بالا تلاش مضاعف نمود.

۵- مديران به عنوان الگوهاي رفتاري و پرچمدار تحول، نقش بسيار مؤثري مي توانند در تحقق شعار سال داشته باشند. هر چه سطوح مديريتي بالاتر شعاع تآثير گذاري آن نيز بيشتر مي شود و لذا مديران بر اساس شيوه مديريت جهادي هر برنامه اصلاحي را بايد از خود و مجموعه خود آغاز نمايند، البته ديگران نيز نبايد منتظر مديرانشان بمانند.

۶- همانطوري كه مقام معظم رهبري بيان فرمودند توسعه و اصلاح اقتصاد و فرهنگ نيازمند عزم و اراده ملي و عمومي است و لذا بايد تلاش شود تا توسعه اقتصادي و فرهنگي در جامعه به يك خواست و جنبش ملي تبديل شود همه بسيج شوند يك دست صدا ندارد و با يك گل بهار نمي شود ولي صدا ها با يك دست آغاز مي شود و بهار نيز با يك گل شروع مي شود. اصلاح و بهبودي بدون مشاركت همه مردم مشكل است و لذا بايد همه را در اين اقدام مشاركت داد.

۷- كمك به اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها يكي از مهمترين رويكردهاي مهم اقتصادي براي تحقق شعار مي باشد همه در هر سطحي كه هستند بايد مشاركت و تلاش نمايند تا بستر و زمينه اجراي مطلوب فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها ميسر شود.

۸- دولت در جامعه ما، به عنوان بزرگتر توليد كننده، بزرگترين توزيع كننده و بزرگترين مصرف كننده بايد در تحقق شعار سال پيشقدم باشد و هرگونه اصلاح اقتصادي و فرهنگي را از خود شروع نمايد زيرا دولت ها بيشتر ذره بين نگاههاي تيز بين مردم هستند.

۹- تلاش براي ارتقاي كيفيت محصولات توليدي و ارتقاي استانداردهاي توليد شده بعنوان مهمترين رويكرد اقتصادي بايد مورد اهتمام جدي قرار گيرد تا اعتماد از دست رفته مردم به كالاي ساخت داخل ترميم يافته و از طرف ديگر بايد عرق ملي را براي استفاده كالاي داخل تهييج نمود.

۱۰- براي تعيين و اصلاح فرهنگ مردم آموزش به عنوان مهمترين ابزار تغيير رفتار بايد مورد اهتمام سازمانهاي آموزشي و فرهنگي قرار گيرد زيرا اصلاح و تغيير رفتار با زور، ارعاب و اجبار و از طريق تهيه، تدوين و ابلاغ بخشنامه ها و آيين نامه ها اتفاق نمي افتد، بلكه بايد از طريق آموزش باورها ، نگرشها، انديشه ها و رفتار ها را تغيير و اصلاح نمود.

۱۱- با مقولات فرهنگي نبايد برخورد غير فرهنگي نمود لذا همه سازمانهاي فرهنگي از جمله صدا و سيما، سازمانهاي فرهنگي با هم انديشي هم و بصورت مكمل هم و در كنار هم و تقسيم كار مشخص و بصورت برنامه هاي مدون فرهنگ سازي لازم انجام شود.

۱۲- از فرهنگ غني اسلامي و آموزه هاي ديني و ايراني براي تبيين فرهنگ درست و الگوهاي صحيح مصرف و توليد بايد استفاده نمود و با الگو پذيري و تبعيت از معصومين و بزرگان ديني و ملي در ارتقاي فرهنگي كوشيد.

۱۳- سازمانهاي دولتي و كليه آحاد جامعه با خريد و مصرف لوازم، تجهيزات و ماشين آلات توليدات داخل كشور از توليد كنندگان حمايت نمايند و از خريد و استفاده تكنولوژيهاي مصرف گرا پرهيز نمايند.

۱۴- آموزش و پرورش نقش استراتژيك در ايجاد و تغيير فرهنگ درست جامعه دارد و از طرف ديگر با توجه به فرزند سالاري در جامعه و فرهنگ پذيري در سنين پايين، فعاليت هاي فرهنگي را از دانش آموزان شروع كنند، علاوه بر تاثير بر دانش آموزان اولياء و خانواده آنان نيز متاثر خواند شد، البته حساس سازي معلمان در اين باره نقش مؤثرتري خواهد داشت.

۱۵- زنان به عنوان مديران خانه نقش موثري در اصلاح الگوي مصرف و استفاده از كالاهاي توليدات داخلي دارند لذا در اصلاح و توسعه اقتصادي و فرهنگي بايد مورد توجه و اهتمام بيشتري قرار گيرند.

۱۶- با توجه به تاثير و نفوذ روحانيون و ائمه جمعه و جماعات و ساير افراد با نفوذ جامعه در شكل گيري و اصلاح فرهنگ جامعه پيشنهاد مي شود شعار سال و راهكارهاي تحقق آن در دستور كار افراد مذكور قرار گيرد تا نسبت به تبيين مناسب آن اقدام نمايند.

۱۷- ترويج فرهنگ اعتدال و انجام امور بر اساس تدبير درست و ايجاد اميد و نشاط اجتماعي ازجمله راهكارهاي توسعه اقتصادي و اعتلاي فرهنگ عمومي است كه به عنوان شعار دولت يازدهم همراستا با شعار سال بايد مورد عنايت و اهتمام قرار گيرد.

۱۸- بسياري از سرمايه هاي اجتماعي ما كمرنگ و كاهش يافته است، كه بايد نسبت به ترميم و تقويت سرمايه هاي مذكور برنامه ريزي و تلاش شود. دروغ سرمايه صداقت را كم كرده تهمت از سرمايه اعتماد كاسته است و .....

۱۹- اجراي اقتصاد مقاومتي و تمركز به ظرفيتهاي داخلي به جاي توجه به ظرفيت هاي بيروني و تقويت دروني به عنوان مهمترين رويكرد اقتصادي و فرهنگي بايد مورد عنايت قرار گيرد.

۲۰- بايد توجه نمود كه اصلاح در اقتصاد و فرهنگ امور تدريجي است يك شبه ايجاد نمي شد و تا يك شبه نيز تغيير و اصلاح نمي شود. لذا نبايد انتظار معجزه داشت بلكه هر كس بايد خودش معجزه گر باشد و دقت و تدبير را نبايد فداي سرعت نمود.
نویسنده : بهرام جلیل‌خانی
دوشنبه یازدهم فروردین 1393


موضوع:

ارتباط بين مولفه هاي چهارگانه شعار سال 1393:

همانطوري كه مي دانيم همه زير سيستم هاي ابر سيستم اجتماعي با همديگر در كنش و واكنش هستند يعني اينكه همه سيستم هاي اجتماعي از همديگر تاثير پذير و بر همديگر تاثير گذارند ،اما شدت تاثير گذاري و تاثير پذيري سيستم ها از همديگر يكسان نيستند ولذا در همين راستا مي توان گفت كه اقتصاد و فرهنگ به عنوان سيستم هاي اجتماعي از همديگر متاثرند ولي تاثير فرهنگ بر اقتصاد و شايد بر ساير سيستم هاي اجتماعي بسيار پر رنگتر و بيشترمي باشد .

اگر رفتار مصرف كنندگان و توليد كنندگان را به عنوان بخش مهمي از اقتصاد بدانيم هم رفتار وكردار مصرف كنندگان و هم رفتار وكردار توليد كنندگان متاثر از فرهنگ آنان مي باشد. لذا براي تغيير الگوهاي رفتاري مصرف كنندگان وتوليد كنندگان بايد فرهنگ آنان اصلاح شود و مشكل نيز همين جا است كه اصلاح و تغير در فرهنگ كارآسان و ساده اي نيست فرهنگ دير شكل مي گيرد و دير نيز اصلاح مي شود.

همانطوري كه مي دانيد رفتار مصرف كنندگان در كشور ما به عنوان يك متغير مهم اقتصادي رفتار والگويي درستي نيست بر اساس مطالعات انجام شده هر آنچه به سلامتي انسان مضر است ميانگين مصرفي جامعه ما از نرم جهاني بيشتر است و مصرف هرآنچه براي سلامتي مفيد است ميانگين مصرف جامعه ما پايين تر از نرم جهاني است به عنوان مثال در مصرف اقلامي مثل نوشابه، نمك، روغن،دارو، لوازم آرايشي، كود و سم و ....كه مصرف آنها براي سلامتي مضر هستند، نرم مصرفمان بالاتر از نرم جهاني است.

ولي در مصرف اقلامي مثل شير، ميوه، مركبات،سبزيجات ،زيتون ،ماهي ،عسل و... كه به سلامتي مفيد هستند نرم مصرفمان پائين تر از نرم جهاني است .پيام اين دو جمله آيا غير از اين است كه الگوي مصرفي مان درست نيست؟ و بايد اصلاح شود؟

از طرف ديگر در برخي از منابع زير مصرفمان درست نيست واسراف وجود دارد از جمله مصرف انرژي ،فرآورده هاي نفتي، مصرف گاز، مصرف بنزين ،مصرف برق،مصرف آب ، مصرف نان، مصالح ساختماني، توليد زباله و...

 رفتار توليد كنندگان نيز همچون رفتار مصرف كنندگان به عنوان متغير مهم ديگر اقتصادي مشكلاتي دارد. و حتي دليل مصرف زياد را نيز مي توان در طراحي وتوليد كالاها جستجو نمود به عنوان مثال ميانگين مصرف بنزين در خودروهاي توليد خارجي بطور متوسط 5/5 ليتر در 100كيلومتر است ولي در ايران به حدود 11 يا 12 ليتر در100 كيلومتر نيز مي رسد كه در اين بخش شايد مصرف كنندگان خيلي مقصر نباشند. پائين تر بودن بهره وري در بخش توليد، بالا بودن قيمت تمام شده محصولات، كيفيت پائين كالاي توليد شده، عدم اعتماد به كالاهاي داخلي ،نگاه كوتاه مدت به سود و... از جمله مشكلات توليد در جامعه ماست كه بدون تغيير باورها ،نگرش ها و رفتارهاي توليد كنندگان اصلاح نخواهد شد. وقتي كه مقام معظم رهبري يك سالي را به عنوان اصلاح الگوي مصرف و سالي ديگر را به عنوان حمايت از توليدملي نامگذاري مي نمايند در واقع به معضلات اصلي اقتصاد ايران اشاره درستي مي فرمايند. ولي بدون اصلاح فرهنگ توليد كنندگان و مصرف كنندگان رفتار مصرفي و توليدي در جامعه اصلاح و تغيير نخواهد كرد.

رشد و توسعه اقتصادي واعتلاي فرهنگي عمومي جامعه تنها با عزم واراده ملي و مديريت جهادي امكان پذير است به عبارت ديگر رشد و توسعه اقتصادي واعتلاي فرهنگي عمومي جامعه بدون عزم اراده ملي وبدون مديريت جهادي امكان پذير نمي باشد. با تفكر در شعار سال مي توان فهميد كه مقام معظم رهبري اولا دو مقوله مهم و استراژيك را كه اقتصاد و فرهنگ باشند مورد اهتمام قرار داده اند ثانياً روش وطريق اجراي موضوعات استراتژيك را نيز بيان فرموده اند. به عبارت ديگر امسال هم شعار بيان شده وهم چگونگي تحقق شعار نيز تبيين شده است. دو موضوع مهم واستراتژيك به عنوان اقتصاد و فرهنگ و دو راهبرد اساسي به عنوان عزم ملي ومديريت جهادي براي تحقق شعار سال مد نظر قرارگرفته است. امروز رشد و توسعه اقتصادي و اصلاح فرهنگ جامعه نه يك انتخاب، بلكه ضرورت اجتناب ناپذير است .لذا رشد و توسعه اقتصادي مبتني بر اصلاح فرهنگ درجامعه بايد به يك جنبش و حركت ملي در كشور تبديل شود، تامردم نخواهند و اراده نكنند هيچ اتفاقي نخواهد افتاد براي همين منظور همه آحاد مردم بايد بسيج شوند، دولت، مردم، مسئولين و همه و همه بايد تلاش كنند تا شعار سال به يك نهضت ملي تبديل شود. همه بايد از خودشان و از كارشان در هر جايي و در هر منصبي كه هستند شروع كنند و منتظر ديگران نمانند. از طرف ديگر از شيوه هاي موجود مديريتي نمي توان انتظار معجزه داشت  و با توجه به اينكه اصلاح در اقتصاد وفرهنگ كار دشواري است، لذا با روشهاي متداول مديريتي امكان پذير نمي باشد بلكه بايد از شيوه مديريت جهادي استمداد طلبيد.


برچسب‌ها: فرهنگ, اقتصاد, شعار سال 1393
نویسنده : بهرام جلیل‌خانی
یکشنبه دهم فروردین 1393


موضوع: قوانین و مقرارت

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پيشنهاد شماره ۱۱۴۰۲۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور

ماده ۱- در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۹-

ج- معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

د- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

ماده ۲- در اجراي بند (ج) تبصره (۲) قانون، شركت ملي نفت ايران مكلف است ماهانه با بانك مركزي تسويه حساب نموده و بانك ياد شده نيز سهم طرف هاي ذينفع را در مقاطع ماهانه به حساب هاي ذيربط واريز نمايد.

ماده ۳- بانك مركزي موظف است به استناد بند (ب) تبصره (۲) قانون، نرخ واحدي را كه براي كليه مصارف اعلام مي كند، براي تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب با خزانه داري كل كشور از ابتداي سال ۱۳۹۳ اعمال نمايد. بانك يادشده موظف است فهرست خريداران ارز شامل تفصيل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزي درج و به صورت ماهانه در اختيار معاونت و خزانه داري كل كشور قرار دهد.

تبصره- نرخ موضوع بند يادشده براي تسويه حساب خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي ذيربط نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ماده ۴- دستگاه هاي اجرايي موظفند موافقتنامه هاي هزينه اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي اعتبارات مصوب خود را تا پايان ارديبهشت ۱۳۹۳ بر اساس دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت تنظيم و به معاونت ارسال نمايند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و يا عودت با ذكر دليل اقدام نمايد.

ماده ۵- در اجراي ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور -مصوب ۱۳۵۱- دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامي اطلاعات ناظر بر عملكرد قوانين بودجه سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ كل كشور از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده ها و عملكرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملي كه معاونت ابلاغ مي نمايد، به معاونت ارايه نمايند.

ماده ۶- دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موظفند قبل از تكميل برگه (فرم) شماره (۶) موافقتنامه هزينه‌اي، آمار نيروي انساني خود اعم از رسمي، پيماني، قراردادي (كار مشخص و معين) و كارگري را به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور برسانند. معاونت مذكور موظف است تا ده روز پس از وصول پيشنهاد دستگاه اجرايي نسبت به تأييد يا عدم تأييد برگه (فرم) مربوط اقدام نمايد.

ماده ۷- هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه‌هاي مقاومت بسيج و فعاليت‌هاي ديني، فرهنگي و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان از محل اعتبارات هزينه‌اي مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي به نحوي كه به انجام فعاليت‌هاي اصلي دستگاه خدشه‌اي وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده ۸- در سال ۱۳۹۳ بكارگيري افراد جديد به صورت حق‌التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط سازمان‌هاي اموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده ۹- صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله‌مندي، اولاد، عيدي و حق بيمه درمان سهم دستگاه اجرايي براي بازنشستگان اقدام نمايد. ساير هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه فوت، حق بيمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط پرداخت مي‌شود.

ماده ۱۰- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت تكاليف قانوني و قانون، در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به پرداخت هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير خود اقدام و از ايجاد هر گونه تعهد مازاد خودداري نمايند.

متن قانون بودجه 93 -


برچسب‌ها: ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور
ادامه مطلب ...

نویسنده : بهرام جلیل‌خانی
جمعه هشتم فروردین 1393


موضوع:

به نظر من يكي از سنت هاي حسنه پس از انقلاب نامگذاري سالها است، ممكن است افراد مختلف نظرات و برداشتهاي متفاوت در اين خصوص داشته باشند و دلايل زياد هم ممكن است براي نانگذاري سالها وجود داشته باشد ولي به نظر بنده دو دليل عمده را مي توان براي نامگذاري سالها بيان نمود:

دليل اول: به خاطر رفع مسئله و مشكل: قطعاً يكي از دلايل نامگذاري سالها وجود مسائل و مشكلاتي است كه با هدف رفع آنها سالها نامگذاري مي شود تا با تمركز بر روي آن مشكل و مسئله حل شود.

دليل دوم: به خاطر اهميت موضوع: با توجه به اهميت و اولويت، سالها نامگذاري مي شود، تا مردم و مسئولين بر روي مهمترين موضوع متمركز شوند. البته به نظرم هر دو عامل و عوامل ديگري نيز مي تواند مبناي نامگذاري سالها شود.

 نامگذاري سالها در واقع طراحي نقشه راه يك سال است كه بايد توسط مردم و مسئولين طي شود. يكي از آفت هاي كه در اين زمينه وجود دارد اكتفا نمودن فقط به شعار سال است. در حالي كه شعار بايد به شعور تبديل شود و همه بايد احساس تكليف نمايند و در هر شغل و منصبي كه هستند، چه دولتي و چه غير دولتي همه و همه بايد وظيفه اصلي خود بدانند و علاوه بر اينكه انديشه و فكرشان را متمركز بر موضوع كنند بايد رفتار و كردارشان نيز گوياي عمل به شعار سال باشد.

با يك نگاه به شعار سال، چهار مؤلفه اصلي را مي توان تميز داد كه بايد همه مؤلفه ها را خوب بشناسيم و هم ارتباط و روابط آنها را خوب تبيين كنيم.

۱- فرهنگ               ۲- اقتصاد                ۳- عزم ملي                ۴- مديريت جهادي

براي عمل به شعار سال ابتدا بايد شعار سال به خوبي تبيين شود تا در جامعه ادراك مشترك پديد آيد سپس با برنامه ريزي دقيق نسبت به عملياتي كردن آن اقدام نموده و برنامه ها همواره بايد مورد ارزيابي و پايش قرار گيرند. در اين قسمت به تبيين هريك از مؤلفه ها مي پردازيم:

۱- فرهنگ: مقوله فرهنگ همچون ساير مقولات انساني و اجتماعي از ابعاد و منظرهاي مختلف تعريف و تبيين نموده اند، در لغت‌نامه دهخدا، «فرهنگ» معادل «ادب، تربيت، پرورش عقل و خرد، فضل و فضيلت، بزرگي، بزرگواري، دانش و...» در نظر گرفته شده است. فرهنگ فارسی معین واژه‌ی «فرهنگ» را مرکب از دو واژهٔ «فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است.

از نظر مفهومي فرهنگ، بنايي است بيانگر تمامي باورها، رفتارها، دانش‌ها، ارزش‌ها و خواسته‌هايي که شيوه زندگي هر ملّت را باز مي‌نمايد و عبارت‌ است از هر آنچه يک ملّت دارد، هر کاري که مي‌کند و هر آنچه مي‌انديشد.

شواريعالي انقلاب فرهنگي نيز فرهنگ را به معناي اعم آن، بينش و منش هويت دهنده انسان در حوزه زندگي اجتماعي مي داند كه به عنوان فرآورده عالي ذهن و فرايند پيچيده و پيشرفته فكر آدمي تحت تاثير علل و عوامل موجده و معده دروني و بيروني در تمامي كاركردها و كليه مظاهر مادي و معنوي حيات روي تجلي مي يابد و كليت همتافته و بهم پيوسته اي از باورها، فضايل و ارزش ها، آرمان ها، دانش ها، هنرها و فنون، آداب و اعمال جامعه را شامل شده و مشخص كننده ساخت و تحول كيفيت زندگي هر ملت است.

۲- اقتصاد: اقتصاد از نظر لغوي، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است. از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده، کلمه " اقتصاد " درباره آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در عرف منظور از " اقتصاد " غالبا همین معنی  بوده است.

اقتصاد از نظر مفهومي دانشي است که با در نظر گرفتن کمبود کالا و ابزار توليد و نيازهاي نامحدود بشري به تخصيص بهينه کالاها و توليدات مي‌پردازد. در تعریفی دیگر اقتصاد مجموعه از فعالیتهای بهم مرتبط تولیدی و مصرفی دانسته شده که به تعیین چگونگی تخصیص منابع کمیاب کمک می‌رساند. اما شاید ساده ترین و بهترین تعریف اقتصاد، علم تخصیص امکانات محدود به خواسته های نامحدود باشد.

۳- عزم ملي: در لغت عزم به معني اراده ، قصد، قصد چیزی کردن، دل بر چیزی نهادن تعريف شده است و ملی به معني کل افراد یک جامعه است (ملت یا  مردم) کاری که به کلیّه ی افراد بستگی دارد، تكيب دو كلمه عزم ملي را نيز مي توان به اراده و قصد ملي و همگاني تبيين نمود به عبارت ديگر عزم ملي را مي توان اهتمام همه آحاد جامعه براي انجام امري دانست. يا عزم ملی را مي توان اراده در عمل با همه ی وجود با شرکت تمام افراد جامعه در یک کار مشترک تعريف نمود. عزم ملی در واقع این است که تمام ملت اراده و قصد خود را براي انجام كاري تجميع نمايند.

۴- مديريت جهادي: مدیریت جهادی به عنوان الگویی برآمده از دل انقلاب اسلامی و با تکیه بر مولفه های هویتی ایرانی- اسلامی امروزه به عنوان الگوی مطلوب مدیریت در کشور در برابر نمونه های غربی الگوهای مدیریتی مطرح است.

اما متاسفانه علی رغم بومی بودن این نوع مدیریت و تاکیدات و اشارات مقام معظم رهبری نسبت به بسط و توسعه مدیریت جهادی، همچنان این نوع مدیریت و مولفه های گفتمانی آن مورد اغفال واقع شده است. فرهنگ و مديريت جهادي در برهه ای از انقلاب با عملكرد خوبش توانست مورد عنايت و توجه عام و خاص قرار گيرد. تا جايي كه اگر هدف، تلاش بيشتر، سريعتر، دلسوزانه‌تر و با جديت باشد گفته مي‌شود كه بايد بصورت جهادي انجام گيرد.

جهاد در لغت از ریشه « جَهد و جُهد » به معنای مشقت و زحمت و همچنین به معنای توان و طاقت است. صاحب قاموس می گوید: « اصل کلمه جهاد از «جهد» (به فتح جیم و ضم آن) است، و به معنای تلاش توأم با رنج و زحمت می باشد. جهاد مصدر باب مفاعله و به معنی بسیار تلاش کردن می باشد و نیز اسم است به معنی جنگ. جنگ را از آن جهت جهاد گویند که تلاش توأم با رنج است. » مدیریت جهادی در واقع سبکی برخاسته از تفکر بومی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی ماست که شاید در مکاتب دیگر، مدیریت هم تعالیم مشابهی داشته باشد، لیکن این تعالیم تکنیکی و تجربی است؛ یعنی شیوه و روش و مدل کار است که در جوامع انسانی تفاوت چندانی با هم ندارد، اما هر کدام از این سبک‌ها، کارایی‌های مختلفی دارند و شدت و ضعف اثر آن‌ها در فرهنگ‌های متفاوت، فرق می‌کند. در فرهنگ ما، روحی حاکم بر این تکنیک‌هاست که موضوعیت دارد و آن روح حاکم نسخه‌ی بومی ایرانی-اسلامی است که باید بدان توجه نمود و در مقایسات و بررسی‌ها، از این نکته غفلت نکرد. شيوه‌اي خاص از علم و هنر هماهنگي جهت تحقق اهداف سازمانی است که رنگ و لعاب جهادي داشته که در آن مديريت نعمتي براي خدمتگذار به مردم می باشد. شايد مديريت جهادي را  بتوان با مشخصات ذيل توصيف نمود:

خدمت با نیت الهی:

خستگي ناپذيري و استقامت در کار: 

شوق خدمت و روحیه خدمتگزاری بی منت:  

انعطاف پذیری، پويايي،  بالندگي و سرعت عمل: 

اعتماد به نفس و خودباوری: 

ابتکار عمل و خلاقیت:

همه باهم بودن و مشارکت اجتماعی:

 توجه ویژه به محرومین و مستضعفین: 

پرهیز از فساد و مراقبت از انحراف: 

مدير پروري:

شجاعت و جسارت:

ايثار و مسئوليت‌پذيري:

كار با مهر و عشق:

توكل، اخلاص و فروتني در انجام وظايف:
نویسنده : بهرام جلیل‌خانی
پنجشنبه هفتم فروردین 1393


نویسنده : بهرام جلیل‌خانی
شنبه دوم فروردین 1393


موضوع: قوانین و مقرارت

ضمن تشكر از وبلاگ كارمندان و كارگران -employees & workers

آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۸۷) و بند (الف) ماده (۱۹۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آيين نامه اجرايي ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران +نظر رییس مجلس

آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی بند «م» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه نظام صلاحیت حرفه‌ای

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه در خصوص تعیین خدمات حرفه ای در داروخانه ها در بخش دولتی و خصوصی نظام سلامت

دستورالعمل اجرایی ماده ( 215 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظ

مصوبه شماره 93774/ت44444ه مورخ 11/5/1391 در رابطه با مشکل کارمندان انتقالی از تهران

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل اجرایی ماده (221) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (9) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران+اصلاحیه

آيين‌نامه اجرايي بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

آيين‌‌نامه اجرايي ماده (41) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

آيين‌نامه اجرايي ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

آيين‌نامه اجرايي ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

آيين‌نامه اجرايي ماده (184) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف) تا (هـ) ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

آيين‌نامه اجرايي ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤديان مالياتي موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه

تنفيذ اجراي آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در صندو

قانونهای اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه واستعداد برتر دردستگاههای اجرایی شماره 247285 مورخ 15/12

بخشنامه در رابطه با اجرايي نمودن بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه به شماره 31152/90/200 مورخ 4/

آيين‌نامه تشكيلات و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي

تصويب‌نامه در خصوص مأموريت كاركنان مؤسسات و نهادهاي عمومي

تصويب نامه هيات وزيران در رابطه با فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا

آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) ماده (163) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران شماره202282

آیین نامه اجرایی ماده (79)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره 202276/ت47438ه م

بخشنامه شماره 46635/90/200 مورخ 3/10/1390در رابطه با اصلاح ماده (19) بخشنامه شماره 84597/200 مورخ 8

بخشنامه شماره 46636/90/200 مورخ 3/10/200 در رابطه با کارمندان مازاد وزارتخانه های ادغامی

بخشنامه شماره 24773/200 مورخ 3/10/1390 در رابطه با تسهيل ساماندهي نيروهاي وزارتخانه هاي ادغامي

آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری - تصویب نامه شماره 162733/ت47334ه مورخ 15/8/1390

آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان

آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان

آيين‌نامه اجرايي ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توس

آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

قانونهای تفسیر و اصلاح بند « ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

آیین‌نامه اجرایی بند « و» ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آيين‌نامه اجرايي ماده (182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران


برچسب‌ها: آیین‌نامه هاي اجرایی قانون برنامه پنجساله پنجم توس
نویسنده : بهرام جلیل‌خانی
شنبه دوم فروردین 1393


موضوع:

بسیاری از مردم و مسؤولین در دقایق اولیه تحویل سال نو خورشیدی منتظر اعلام نام‌گذاری برای سال جدید هستند تا به نوعی نقشه‌ی راه خود را در سال پیش رو بدانند. در واقع اعلام یک شعار در ابتداي هر سال اعلام سياستهاي كلي نظام توسط مقام معظم رهبري براي  آن سال است. نام‌گذاری سال‌های قبل از ۱۳۷۸بیشتر با موضوعات اخلاقی و رفتاري در ارتباط بوده است. اما از سال ۱۳۷۸به بعد موضوع سالها حول محور اقتصادي است، امسال برای هفتمین سال متوالی است که نام‌گذاری سال‌ها در ایران با موضوعات اقتصادی انجام مي گيرد. نقشه راه امسال به‌عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نیز موضوعی اقتصادی را در دل خود دارد. این نام گذاری‌ها را نمی‌توان بدون دلیل یافت. ریشه‌ی اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را می‌توان در «تحولات درون کشور» و «تحولات در عرصه‌ی بین‌المللی» عنوان کرد. با این وجود برای نام‌گذاری یک سال می‌توان به موارد مختلفی اشاره داشت. به نظر می‌رسد آنچه باعث نام‌گذاری خاصی برای یک سال توسط رهبری می‌گردد، ضرورت‌های ملی، بین‌المللی، فرهنگی، اقتصادی و ... می‌باشد.

سال

عناوين سال‌هاي ۷۳تا ۹۳

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

سال اصلاح الگوي مصرف

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳
نویسنده : بهرام جلیل‌خانی
شنبه دوم فروردین 1393


موضوع:

ای نو بهار خنـــدان از لامکان رسیـــــدی
چیزی به یار مانی از یـــار ما چه دیـــدی
خندان و تازه رویی سر سبز و مشک بویی
همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریــدی

دوباره سال نومی شود. زمین نفسی دوباره می کشد. برگ‌ها به رنگ در می‌آیند و گل‌ها لبخند میزنند و پرنده‌های خسته برمی‌گردند و دراین رویش سبز دوباره…من…تو…ما…کجا ایستاده‌ایم. سهم ما چیست؟.. نقش ما چیست؟…پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟ باز عالم و آدم و پوسیدگان خزان و زمستان، خندان و شتابان به استقبال بهار میروند تا سردي و اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند و آن‌گه سرمست و با وجد و نشاط و با رقص و پایکوبی با ترنم این سرود طرب انگیز، نوروز و جشن شكوفه‌ها را برگزار می‌نمایند. فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است؛ آینده‌ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد،‌ در سال نو، ۳۶۵ روز سلامتی، شادی، پیروزی، مهر، دوستی، عشق و موفقيت را برای همه آرزومندم.
نویسنده : بهرام جلیل‌خانی
شنبه دوم فروردین 1393


موضوع: قوانین و مقرارت

هيئت وزيران در جلسه ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ – و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۹ – تصويب كرد:

۱- ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات براي سال ۱۳۹۳ به ميزان هفده هزار و يكصد و نود (۱۷۱۹۰) ريال تعيين مي شود.

۲- ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي سال ۱۳۹۳ به ميزان يكهزار و دويست و هفت (۱۲۰۷) ريال تعيين مي شود.

۳- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ( از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال ۱۳۹۳ به ميزان يكهزار و دويست و هفت (۱۲۰۷) ريال تعيين مي شود.

۴- ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه براي سال ۱۳۹۳ به ميزان هزار و دويست و هفت (۱۲۰۷) ريال تعيين مي شود.

۵- حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي در سال ۱۳۹۳ به ميزان بيست درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزايش مي يابد.

۶- سقف افزايش حقوق كاركنان موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، بانكهاي دولتي، بيمه ها و شركتهاي دولتي كه قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا ننموده اند، در سال ۱۳۹۳ بيست درصد تعيين مي شود.

۷- حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر (شاغلين) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين بند (۹) اين تصويب نامه در سال ۱۳۹۳ به ميزان شش ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶) ريال و حداكثر حقوق و فوق العاده هاي مستمر اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي شود.

۸- حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاههاي اجرايي به ميزان شش ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶) ريال و حداكثر حقوق آنان نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين مي شود.

۹- حداقل حقوق كارمندان مشمول بند (۳) اين تصويب نامه در سال ۱۳۹۳ با احتساب فوق العاده ويژه و فوق العاده جذب به ميزان شش ميليون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶) ريال و حداكثر هفت برابر حداقل مذكور در اين بند تعيين مي شود.

۱۰- پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتي به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه با رعايت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخيص كاركناني كه به اقتضاي شغلي مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري اضافه كار بيشتري دريافت مي نمايند با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومي كشور خواهد بود.

 اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
نویسنده : بهرام جلیل‌خانی
سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392


موضوع: مديريت منابع انساني

نيروي انساني به عنوان بزرگترين و با ارزش‌ترين دارايي و سرمايه هر سازماني محسوب مي‌شود و برخلاف ساير منابع سازماني علاوه بر اينكه با مصرف كردن مستهلك و كاهش نيافته بلكه تنها سرمايه‌اي است كه فزاينده است و هرگز با مصرف كردن مستهلك نشده بلكه با تجربه و مهارتي كه كسب مي‌نمايد موجب عملكرد بهتر و بيشتر سازمانها مي‌گردد.طبيعي است كه سازمانها نبايد بعد از مدت معيني (سن بازنشستگي) اين سرمايه هاي ماهر ومجرب فكري خود را رها كرده و فراموش كنند بلكه از تجارب ودانش مفيد آنان در جهت بهبود و بالندگي بهره مند شوند.

اگر قبول كنيم كه سرمايه انساني بزرگترين و با ارزش‌ترين دارايي هر سازمان و كشوري محسوب مي‌شود بايد بپذيريم هر چيز كه با ارزشتر و گرانبهاتر باشد به حفظ و نگهداري، مراقبت و مديريت بهتر نيز نيازمند است. سازمانها در كنار ساير برنامه‌ريزيهايي كه انجام مي‌دهند بايد برنامه‌ريزي نيروي انساني نيز داشته باشند، زيرا شرط لازم موفقيت ساير برنامه‌ها داشتن نيروي انساني كارآمد با انگيزه و ماهر است به همين منظور برنامه‌ريزي نيروي انساني در همة سازمان‌ها لازم و ضروري است و ابزاري است كه مديريت را در اين راه ياري مي‌دهد.

يكي از مراحل فرايند برنامه ريزي نيروي انساني برنامه ريزي براي دوران بازنشستگي سرمايه هاي انساني است، كه در بيشترسازمانها از اهميت وجايگاه والايي بر خوردار نبوده وکمتر به آن توجه مي شود، سازمانها همانطور که براي گزينش، استخدام، آموزش و اشتغال کارکنان خود، برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري و نظارت مي کنند، بايد براي اين برهه از دوره افراد نيز فکر کنند و آنها را به اميد خود رها نسازند. بازنشستگي مرحله اي از مراحل فرايندبرنامه ريزي نيروي انساني در سازمانها است که فرد در زمان حيات سازماني مي بايست آنرا طي کند، زماني که با استخدام شروع مي شود و نه تنها در دوره بازنشستگي پايان نمي پذيرد بلكه بعد از مرگ فرد نيز ادامه مي يابد.

 در نهايت اينکه، بازنشستگي مرحله نهايي يک استخدام نيست بلکه خود آغازي از يک مرحله زندگي سازماني فرد به شمار مي آيد. سازمانها بايد توجه فراوان نسبت به استقرار سيستمهاي صحيح بازنشستگي اقدام نمايند و در نظر داشته باشند که عوارض چنين سيستمهاي نامطلوب در جنبه هاي مختلف سازمان تأثيرات سوئي به جاي مي گذارد.

باور كنيم كه پيري روزگاري است كه هرچند بازوان دلير ديگر توان ياوري ندارند , اما دانش و فضيلت , رفعت مي يابد. بر اساس اين ديدگاه کهنسالی مرحله پختگی زندگی آدمی است و مرحله ای که آدمی را از دیگر افراد جامعه، متمایز می سازد و تشخص ویژه ای به آن می‌دهد. ناگفته پیداست که این ویژگی، البته دارای امتیازاتی است، امتیازاتی که دارنده آن در طول سال های عمر خود، آنها را کسب کرده و به قول معروف، آسان به دست نیاورده است. چنین است که کهنسالان را فرزانگان جامعه خوانده‌اند و دوران بازنشستگی را دوره فرزانگی و فرهیختگی نام نهاده اند.

شاید نیاز به بازگو كردن نباشد كه سالمندی و كهنسالی در فرهنگ و باورهای ما از چه پایه احترام و تكریم برخوردار بوده است . این مطلب را نه تنها می توان در فرهنگ عامه و روزمره  كه در فرهنگ مكتوب نیز یافت اگر چه مدتي است كه اين فرهنگ زيبا كم رنگ تر شده ولی با این حال نمی توان منكر كوله بار تجربه و آموخته های سالمندان شد كه در مدرسه زندگی آموخته اند ، مدرسه ای كه انسان یك بار بدان گام می نهد ، و تنها وقتی آن را به درستی می شناسد كه دیگر در شرف ترك  آن مدرسه است. بدین سبب در آموزه های ما بر آموختن از پیران و جهاندیدگان تاكید فراوان شده است حتي تجربه را مافوق علم دانسته اند.

براي تكريم و بهره گيري از تجارب ومهارت بازنشستگان توجه به نكات زير ضروري است:

1- براساس آموزه هاي ديني، هيچ كس در هيچ مرحله اي از عمر بازنشسته نيست زيرا بازماندگان از زندگي در تفكرات اسلامي معنا و مفهومي ندارد. انسان در هر حال و در هر مرحله اي از روند زندگي مكلف است به انجام وظايفي و محق است به بهره مندي از برآيند تلاش هاي صميمانه خود.

2-  بازنشستگي به معناي آغاز فرهيختگي انسان است . زيرا فرهيختگي در بالندگي و تكامل او است كه در دوران جواني به دست نمي آيد و مرز كمال براي انسان ، ميانسالي و در نهايت سالخوردگي است.

3- بازنشستگي پايان بهره وري افراد در جامعه نيست بلكه آغاز بهره گيري از تجارب سودمند آنها واعتقاد راسخ به اينكه تجارب و اندوخته هاي آنها مي تواند چراغ راه آيندگان باشد.

4- براي اعتلاي فرهنگ بازنشستگي در جامعه و احترام به شاَن والاي انساني افراد بازنشسته سازمان هاي مربوطه  از جمله سازمان هاي ارتباط جمعي ، صدا و سيما . مطبوعات  و…. اقدامات فرهنگي لازم و قابل توجه انجام دهند.

5- آغاز بازنشستگي با مراسم تقدير و بزرگداشت زحمات فرد بازنشسته همراه باشد و سازمانهاي مربوطه از يك طرف و اطرافيان وي از سوي ديگر ورود او را به فصل جديدي از زندگي اش تبريك گويند كه اين خوش آمد اعتماد به نفس را در آغاز راه بازنشستگي به بار مي آورد.

6- تكريم وگرامي داشت بازنشستگان تكريم وگرامي داشت آينده خودمان است هر تلاش وحمايتي از بازنشستگان حمايت از خودمان خواهد بود.

7- در كنار توجه به مسائل روحي و رواني  بازنشستگان، مشكلات اقتصادي آنها نيز مورد توجه مسئولان سازمانها قرار گيرد.

8- بازنشستگان براي تامين نيازهاي معنوي شان توقع زيادي ندارند . حفظ حريم حرمت آنان كارساز است. نياز آنها به داشتن هويت، امنيت و حرمت است . جدا از نياز مادي مي خواهند تجربه هاي كاري خود را كه ماحصل گذران عمرشان هست به جامعه هديه كنند.

9- شركت در سمينار ها ، گردهمايي ها و… براي افراد بازنشسته ، برنامه ريزي شود و از نظرات ، تجربيات و تخصص آنها استفاده شود.

10- مجلاتي به صورت فصلنامه يا ماهنامه مخصوص بازنشستگي براي ارائه اطلاعات، انعكاس نيازها، بيان خواسته‎ها و … منتشر شود و از پيشنهادات و نظرات بازنشستگان در مجله استفاده گردد.

11- كارمندان بازنشسته همانند افراد شاغل بتوانند از كليه امكانات رفاهي سازمان، سالن‎هاي ورزشي، باشگاهها، كمك‎هاي نقدي و غيرنقدي، شركت در اردوهاي زيارتي، سياحتي، علمي و … استفاده كنند. حتي در تاسيس و راه اندازي و اداره اينگونه مجامع پيشقدم باشند.

12- به لحاظ مشاركت هر چه بيشتر بازنشستگان و سالمندان در جامعه ، كانونهاي بازنشستگي تشكيل و فعال شوند.

13- سازمان‎ها و ادارات دولتي ترتیبی اتخاذ نمایند تا از تخصص‎ها، مهارت‎ها و تجربيات بازنشستگان در جلسات وتيم هاي كاري از وجود بازنشستگان در تصميم‎گيري‎هاي خود به عنوان مشاور و راهنما استفاده كننند.

14- هر سال روز 25 ذی الحجه به نام روز تكريم بازنشسته گان اختصاص داده شده است دستگاههای اجرایی ترتیبی اتخاذ نمایند تا از خدمات بازنشستگان به نحو مقتضی قدرداني گردد.

15- سازمانها در برگزاري مراسم بازنشستگي براي مديران وكاركنان تبعيض قائل نشوند.


برچسب‌ها: تکریم بازنشسته گان, بازنشستگی
نویسنده : بهرام جلیل‌خانی
جمعه سوم آبان 1392


درباره نویسنده

بهرام جلیل‌خانی ٍ بهرام جلیل‌خانی
لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، معاون سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری زنجان و مدرس رشته‌های اقتصاد و مدیریت.
ایمیل : jalilkhani@yahoo.com

آمار بازدید
  خوش آمدید
نویسندگان:

وضعیت وبلاگ :

اوقات شرعی :